Det betyder, at transformationen af det gamle Amtssygehus i Tage-Hansens Gade til en ny og spændende bydel kan begynde. Dele af sygehuset, der har ligget i området siden 1935, skal bevares og sammen med nyt byggeri udgøre et nyt og levende bykvarter. Placeringen i midtbyen er meget attraktiv med både Aarhus Universitet, Den Gamle By og Botanisk Have som nærmeste naboer. Mens udviklingsplanerne bliver færdiggjort benyttes dele af det forladte sygehus til midlertidige projekter. Det er med til at bibeholde liv i området, mens der udvikles.

Nedenfor kan du læse mere om de midlertidige projekter, som lige nu er i gang.

 

Ved overtagelsen af amtssygehusgrunden skabte Aarhus Kommune 400 gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning. Der er tale om den betalingsparkering, der tidligere var tilknyttet sygehuset.

Der forventes, at gratis parkering vil kunne bibeholdes frem til vinteren 2021. Herefter vil den gratis parkering gradvist blive inddraget i forbindelse med byggemodning, og nybyggeri igangsættes.

I sommeren 2019 flyttede seks mindre træhuse ind på et areal mellem de tidligere sygehusbygninger i Tage-Hansens Gade. Det er træhuse, som seks unge hjemløse selv har været med til at bygge som et EU-støttet projekt, styret af fonden ”Projekt Udenfor”. Hvert af de seks huse er på 15 kvadratmeter, og ”Projekt Udenfor” har lejet arealet, indtil hele området skal udvikles til ny bydel.

Projekt Levefællesskab er overgået til Aarhus Kommune. Det betyder, at hver beboer har mulighed for, at lade deres hus stå på grunden i Aarhus og fortsætte med at bo i levefællesskabet sammen. Projektet bidrager til udviklingen af Aarhus som en social bæredygtig og inkluderende by, hvor der er plads til alternative måder at bo og gøre hjem på.

Du kan læse mere om Projekt Udenfor på fondens egen hjemmeside

I de forladte bygninger i byens gamle amtssygehus er midlertidige og permanente projekter flyttet ind. Aarhus Kommune har løbende dialog med forskellige musikere og kunstnere, som leder efter lokaler i midtbyen.

Der er afholdes ligeledes events og midlertidige udstillinger i udvalgte lokaler og bygninger i det gamle Amtssygehus. Har du en idé til en event eller en udstilling, men mangler du lokalerne til det, så skriv til os på mail: arealogalmene@mtm.aarhus.dk

Alle lejemål er i øjeblikket udlejet. Såfremt der igen bliver ledige lejemål, vil det blive annonceret her på siden.