Det betyder, at transformationen af det gamle Amtssygehus i Tage-Hansens Gade til en ny og spændende bydel kan begynde. Dele af sygehuset, der har ligget i området siden 1935, skal bevares og sammen med nyt byggeri udgøre et nyt og levende bykvarter. Placeringen i midtbyen er meget attraktiv med både Aarhus Universitet, Den Gamle By og Botanisk Have som nærmeste naboer. Mens udviklingsplanerne bliver færdiggjort benyttes dele af det forladte sygehus til midlertidige projekter. Det er med til at bibeholde liv i området, mens der udvikles.

Nedenfor kan du læse mere om de midlertidige projekter, som lige nu er i gang.

 

Aarhus Kommune har etableret 400 gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning i området. Der er tale om de arealer, hvor der tidligere var betalingsparkering i tilknytning til sygehuset.

Gratis parkering vil blive nedlagt i forbindelse med byggemodning og nybyggeri igangsættes.

Levefællesskabet er udviklet af projekt UDENFOR. Projektet har haft til hensigt at afprøve og undersøge brugerinddragende boligbyggeri kombineret med social støtte som en metode til at hjælpe hjemløse mennesker videre i egen bolig. 

Byg UDENFOR blev i 2019 til ‘Levefællesskabet’, og resultatet er seks unikke træhuse (tiny homes) beboet af tidligere hjemløse borgere. Der er skabt ejerskab, tilhørsforhold og fællesskab, og seks mennesker, der har haft svært ved at føle sig hjemme i vores samfund, har fået et bedre fundament for at skabe sig et liv i en mindre udsat position.

Levefælleskabet er siden blevet forankret hos Aarhus Kommune. I dag er der fire huse tilbage.

Du kan læse mere om projekt UDENFOR’s erfaringer med brugerinddragende boligbyggeri kan du læse her.

Udgivelser - Projekt Udenfor

Aarhus Kommune har en række lejemål, som udlejes midlertidigt. Lokalerne er bl.a. udlejet til vinterherberg for udsatte, kunstnere og musikere. Alle lejemål er i øjeblikket udlejet.
Der er afholdes ligeledes events og midlertidige udstillinger. Der har bl.a. været natklub (Klub22), kunstudstillinger, teaterforestillinger, små musikfestival, og coronatestcenter.

Har du en idé til en event eller en udstilling, men mangler du lokalerne til det, så skriv til os på mail: arealogalmene@mtm.aarhus.dk