Klik dig eventuelt også rundt på hjemmesiden, hvor du blandt andet også kan finde et overblik over området samt visionsplanen.

(Siden er under opbygning, 15. maj 2023)

I september 2022 godkendte byrådet det første arealsalg. Det drejer sig om den grå ejendom, der ligger på hjørnet af Tage-Hansens Gade og Viborgvej.

Bag projektet står Raundahl & Moesby A/S sammen med Patrizia Denmark A/S. Du kan læse pressemeddelelsen om salget her: Første arealsalg på Amtssygehuset i Aarhus.

Bygherren har igangsat arbejdet med at udarbejde en lokalplan for ejendommen. Ejendommen vil ikke blive nedrevet, før der foreligger en lokalplan.

Med forbehold er vores bedste bud på en tidsplan, at bygherren kan påbegynde nedrivning af bygningen primo 2024. Det vil formentlig tage 2-2½ år fra nedrivningen påbegyndes, til den nye ejendom står færdig. Det samlede arbejde med realisering af Udviklingsplanen for Amtssygehuset vil dog stå på over en noget længere årrække.