Læs kommentarer fra borgerpanelet her

Se forslaget fra Team Gehl her

Se forslaget fra Team Sleth her

Se forslaget fra Team Vandkunsten her

Efter en omfattende evalueringsproces med bidrag fra både borgere og fagspecialister har Aarhus Kommune valgt at tilbyde Tegnestuen Vandkunsten og Sleth A/S opgaven som rådgivere i det videre arbejde med udviklingsplanen.