I det centrale Aarhus, tæt på Botanisk Have og Den Gamle By, ligger byens gamle amtssygehus, der skal omdannes til et velfungerende, attraktivt bykvarter, der søger at finde en balance mellem plads til byliv og det rolige hverdagsliv. 

Det fremtidige kvarter skal viderebringe sin historie i stedets nye identitet. Det vil sige, at fysiske træk og de sundhedsfremmende idealer om lys, luft og dufte, som Amtssygehuset blev bygget på i 1935, bliver mærkbare i området. 

Amtssygehuset skal være et blandet bykvarter, der styrker mangfoldigheden og danner rammer for gode naboskaber, og området skal i særdeleshed efterkomme børnefamiliers ønske om en bynær familiebolig.

Flere af de oprindelige hospitalsbygninger bevares og omdannes til boliger, erhverv og kulturelle formål. Kvarteret tilføres desuden en ny bypark og en række nye bygninger, hvis arkitektur generøst nyfortolker områdets unikke arkitektur og bidrager til stedets unikke identitet, hvor historien og stemningen bevares og videreføres for fremtiden. 

Området åbnes og bindes sammen med de omkringliggende kvarterer, hvilket blandt andet skal gavne bylivet, stemningen og de kulturelle tilbud. Det bliver et kvarter, som indbyder til fællesskaber på tværs, til ophold, leg og samvær og ikke mindst hjem for cirka 2.000 nye beboere i hjertet af Aarhus. 

Visionens syv delstrategier

Disse er udtryk for et helhedsperspektiv på byudvikling, hvor fysisk planlægning tænkes sammen med en række strategiske indsatser. 

 Byliv:

  • Delstrategi 1: Vi vil udvikle et kvarter i balance mellem det aktive byliv og det rolige hverdagsliv
  • Delstrategi 2: Vi vil udvikle området med respekt for dets egenart
  • Delstrategi 3: Vi vil skabe et kvarter med blandede naboskaber og aktive fællesskaber

 Byrum: 

  • Delstrategi 4: Vi vil sikre variation i byrum og grønne rum
  • Delstrategi 5: Vi vil skabe plads til et sundt liv med høj livskvalitet

 Bygninger:

  • Delstrategi 6: Vi vil sikre, at de bevaringsværdige bygninger omdannes respektfuldt
  • Delstrategi 7: Vi vil sikre, at nybyggeri har en stedbunden identitet

Kvarteret organiseres omkring to hovedakser: en øst-vestgående og en nord-sydgående. Den historiske øst-vestgående akse gennem Portbygningen var oprindeligt det primære strøg i anlægget og genoprettes som et vigtigt, strukturerende element. Den nord-sydgående akse udgør et rekreative element, som binder området sammen og skaber tydelig forbindelse til byparken. Hovedparten af de oprindelige bygninger knytter sig til denne akse.