Amtssygehuset

Byens gamle Amtssygehus skal forvandles til et bykvarter, som er særlig attraktivt for børnefamilier. Et moderne bykvarter, der dyrker fællesskabet og en bæredygtig udvikling, mens stedets historie og de sundhedsfremmende idealer om lys, luft og bevægelse, som sygehuset er bygget på, videreføres.

Følg med i andre byudviklingsprojekter i Aarhus