Gå til hovedindhold

Ofte stillede spørgsmål

Vi samler og besvarer løbende de mest stillede spørgsmål om udviklingen af området.

 • Læs op

Indhold

  Vi tilføjer løbende listen herunder med nye spørgsmål og svar. 

  De første nedrivnings- og anlægsarbejdet er begyndt. 

  Følg med i anlægsarbejdet her. 

  Bygherre skal overholde en række vilkår, når vi bygger i Aarhus. Standardvilkårene for byggeri og nedrivninger er: 

  • Støjende aktiviteter må kun ske mellem kl. 7-18 på hverdage og kl. 7-14 på lørdage. Der er ingen støjgrænser i disse tidsrum. 
  • Uden for ovennævnte tidsrum må aktiviteter på byggepladsen ikke medføre gener. I praksis betyder det, at der ikke kan bruges entreprenørmaskiner, motoriseret værktøj og slagværktøj i nærheden af beboelse. 
  • Ramning (fx pælefundering) og vibrering må som udgangspunkt kun ske i tidsrummet kl.8-16 på hverdage.
  • Støvgener fra facadebehandling, kørsel på byggepladsen mv. skal begrænses mest muligt ved afdækning eller vanding. 

  Der skal være væsentlige grunde til at fravige disse vilkår, og sker det, vil beboere i området normalt blive orienteret. 

  Læs mere om anlægs- og byggearbejde på Aarhus Kommunes hjemmeside.

  De cirka 400 midlertidige, gratis parkeringspladser på Amtssygehuset er permanent nedlagt pr. d. 2. april 2024. Det skyldes, at vi er ved at byggemodne området. Det vil sige, at vi lægger nye forsyningsledninger og forbereder den nye vejstruktur. Det arbejder sker helt centralt i området og spærrer for de tidligere adgangsveje til parkeringspladserne. 

  Nej, de kommende beboere i området vil ikke kunne købe en beboerlicens til de omkringliggende beboerparkeringsordninger. I planlægningen af omdannelse af området er der sikret parkering inden for området til de fremtidige beboere.

  Læs mere om parkering i Amtssygehuskvarteret her. 

  Planlægning af omdannelsen af Amtssygehuset startede i 2014, da Aarhus Kommune indgik en købsaftale med Region Midtjylland om at overtage hospitalet, når de flyttede deres aktiviteter til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Det forventes, at udviklingen på Amtssygehuskvarteret vil stå færdig i år 2035-2040.

  Der er flere muligheder. Du kan kigge forbi vores infohus og snakke med en medarbejder eller deltage i en af vores guidede turer.

  Læs mere om infohuset her. 

  Du er også velkommen til at skrive til os på amtssygehuset@mtm.aarhus.dk

  Herudover er det mulighed for at indsende høringssvar, når en lokalplan er i offentlig høring. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en høring er i gang, kan du trykke her og finde området omkring Amtssygehuset for at se, om der er aktive høringer. 

   

  Sidst opdateret: 2. april 2024