Gå til hovedindhold

Tidsplan

Få et overblik over, hvad de næste skridt i udviklingen af Amtssygehuset er, eller læs op på, hvad der tidligere er sket.

 • Læs op

Indhold

  Det kommer til at ske

  2026 

  • Det forventes, at de første beboere flytter ind i området 

  2024 

  • Efterår: Kapelgården og kapelmuren istandsættes. Kapelgården skal være et nyt byrum i kvarteret. Kapelgården er et særligt stemningsfuld rum, som på trods af trafikken lige på den anden side af muren, opleves som et roligt byrum. Kapelgården ligger i forbindelse med adgangsvejen og er det første man møder på venstre hånd, når man ankommer fra nord via Viborgvej. De eksisterende Navr træer langs ydersiden af Kapelmuren bevares. De steder, hvor enkelte træer er gået til, plantes nye, så den karakteristiske beplantning langs den runde mur reetableres. Kapelgårdens påfuglemønster i chaussésten og de smukke afrundede træbænke restaureres, således rummet kommer til at stå som originalt. 

  • Forår: Aarhus Kommune udfører første byggemodningsarbejder af den kommende hovedgade samt ny forsyning (el, vand, varme starter op) 

  • Forår: Forberedelser til nedrivning af den første ejendom påbegyndes af Raundahl og Moesby A/S. 

  • Forår: Gratis parkering på Amtssygehuset nedlægges. 

  Tidligere

  • 6. december 2023: Byrådet godkender den første lokalplan i området, der omfatter projektet på hjørnegrunden ved Tage Hansens Gade/Viborgvej.  

  • 12. oktober 2023: Byrådet vedtager med budgetforlig 2023-2026, at Værkstedsbygningen og kapellet skal udvikles til bevægelseshus og kulturinstitution 

  • 15. august: Borgermøder i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan nr. 1209 - boliger og erhverv ved Tage-Hansens Gade og Viborgvej. Der var cirka 50 deltagere. Mødet blev holdt i Ungdomskulturhuset 

  • 7. juni 2023: Byrådet godkender, at lokalplanforslag for den første af flere lokalplaner fremlægges til offentlig høring. Der er høringsperiode fra den 15.06.2023 - 30.08.2023 af den første lokalplan: 1209 Boliger og erhverv ved Tage-Hansens Gade og Viborgvej, Aarhus Midtby - Lokalplanportal (niras.dk) 

  • 26. april 2023: Aarhus Byråd godkender endnu et salg på Amtssygehuset. Den store, centrale sengebygning skal bevares og moderniseres, så den historiske bygning vækkes til live igen. Læs mere om salget her. 

  • 14. september 2022: Byrådet godkender det første arealsalg på Amtssygehuset. Karréprojektet, der opføres på hjørnegrunden mellem Tage-Hansens Gade og Viborgvej, bliver det første projekt i Udviklingsplan for Amtssygehuset, som over tid skal omdanne det tidligere sygehus til boligkvarter. Læs mere om arealsalget her.

  • 1. december 2021: Aarhus Byråd vedtager udviklingsplanen for Amtssygehuset. Læs byrådsbehandlingen her
    

  • Maj-juni 2021: Forslag til udviklingsplanen med tilhørende miljøvurdering er i offentlig høring. Forslag samt høringssvar kan findes her. 

  • 2018—2021: Der arbejdes med færdiggørelse af udviklingsplanen herunder præcisering og detaljering af planens løsninger for at sikre robustheden i planen. Dette indebar blandt andet afklaring af forudsætninger for indpasning af højklasset kollektiv transport og offentlige funktioner herunder Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH), en daginstitution samt almene boliger.  

  • 30. Oktober 2019: Byrådet vedtager, at der skal etableres ungdomskulturhus med tilhørende ungeboliger i det gamle patienthotel. Med beslutningen får det fem år gamle Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH) en permanent adresse. Læs byrådsbehandlingen her. 

  • Januar 2019: Aarhus Kommune overtager området. Arbejde med midlertidig udlejning af ejendomme igangsættes.

  • September 2018: Den sidste patient forlader hospitalet, og dermed slutter 83 års hospitalsdrift i det centrale Aarhus. 
  • For at skabe det bedst mulige grundlag for udviklingsplanen valgte Aarhus Kommune at gennemføre et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige teams blev udvalgt til at aflevere hver deres konkurrenceforslag med ideer til udviklingen af området. I foråret 2017 blev de tre forslag vist frem for borgere og politikere. Efter en omfattende evalueringsproces med bidrag fra både borgere og fagspecialister blev to tværfaglige teams, repræsenteret af Tegnestuen Vandkunsten og Sleth A/S, udpeget som vindere. De to firmaer blev efterfølgende rådgivere i det videre arbejde med at lave en samlet Udviklingsplan for Amtssygehuset.   
  • I løbet af efteråret 2015 og foråret 2016 blev der gennemført en omfattende visionsproces med inddragelse af Teknisk Udvalg og med interviews med en lang række interessenter, uddannelsesaktører, investorer og udviklere samt afholdelse af en række møder for borgere, professionelle aktører og borgerpaneler. 
  • December 2014: Aarhus Kommune indgår en købsaftale med Region Midtjylland om overtagelse af ejendommen. 
  Sidst opdateret: 4. marts 2024