Klik dig eventuelt også rundt på hjemmesiden, hvor du blandt andet også kan finde et overblik over området samt visionsplanen.

Listen opdateres løbende herunder.

Der planlægges for, at de første nedrivnings- og anlægsarbejder begynder i starten af 2024.  

De cirka 400 midlertidige parkeringspladser på Amtssygehuset vil blive nedlagt, når de første nedrivnings- og anlægsaktiviteter går i gang i området. Det forventes at blive i begyndelsen af 2024.  

Aarhus Kommune bruger udviklingsplaner som redskab til at sætte de overordnede fysiske rammer for udviklingen i et område, udpeger en række strategier og skitserer de åbningstræk, der skal sætte udviklingen i gang.  

Udviklingsplanen for Amtssygehuset er et centralt styringsredskab for Aarhus Kommune i udviklingen af området og danner grundlag for efterfølgende lokalplanlægning og salg i området.  

Udviklingsplanen blev vedtaget af byrådet den 1. december 2021.  

Foruden en fysisk plan for omdannelsen og strategier for udviklingen indeholder udviklingsplanen også konkrete principper for for eksempel trafik og parkering, byrum, boligtyper, pladser og grønne områder. 

Ja, der skal laves en række lokalplaner indenfor området. 

Før anlægsarbejdet kan gå i gang, sælger Aarhus Kommune de grunde, hvorpå der skal bygges eller omdannes bygninger. Salgsaftalerne er betingede af, at der vedtages lokalplaner for de vindende projekter. Når en lokalplan er vedtaget – blandt andet efter en offentlige høring og behandling i Aarhus Byråd - skal der laves en byggesag på projektet. Herefter kan arbejdet med nedrivning, byggemodning og nybyggeri gå i gang.   

Du kan finde mere information om lokalplaner i Aarhus Kommune her. Her kan du også læse mere om, hvordan lokalplanprocessen foregår, og hvilke muligheder man som borger har for at påvirke en lokalplan.  

Hvis du vil vide mere om, hvad en lokalplan er, kan du læse mere her. 

Planlægning af omdannelsen af Amtssygehuset startede i 2014, da Aarhus Kommune indgik en købsaftale med Region Midtjylland om at overtage hospitalet, når de flyttede deres aktiviteter til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Det forventes, at udviklingen samlet vil tage cirka 15-20 år.  

Der er flere muligheder. Du er meget velkommen til at skrive til os på arealudvikling@mtm.aarhus.dk 

Du kan også kigge forbi vores infohus og snakke med en medarbejder eller deltage i en af vores guidede turer 

Herudover er det mulighed for at indsende høringssvar, når en lokalplan er i offentlig høring. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en høring er i gang, kan du trykke her og finde området omkring Amtssygehuset for at se, om der er aktive høringer. 

 

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om omdannelsen af Amtssygehuset, kan du besøge vores informationshus i den gamle portbygning. Vi holder åbent hver onsdag fra klokken 14.30 til 16.00.

Derudover arrangerer vi guidede gåture den første lørdag i hver måned fra klokken 14.00 til 15.00. Tilmeld dig gåturene her.