2023

2022

  • 15.september 2022: Byrådet godkender det første arealsalg på Amtssygehuset. Karréprojektet, der opføres på hjørnegrunden mellem Tage-Hansens Gade og Viborgvej, bliver det første projekt i Udviklingsplan for Amtssygehuset, som over tid skal omdanne det tidligere sygehus til boligkvarter. Læs hele pressemeddelelse her.

2021

  • 1. december 2021: Aarhus Byråd vedtager Udviklingsplan for Amtssygehuset. 
  • Maj-juni 2021: Forslag til udviklingsplanen med tilhørende miljøvurdering fremlægges i offentlig høring. Forslag samt høringssvar kan findes her.
  • 2018—2021: Der arbejdes med færdiggørelse af udviklingsplanen herunder præcisering og detaljering af planens løsninger for at sikre robustheden i planen. Dette indebar blandt andet afklaring af forudsætninger for indpasning af højklasset kollektiv transport og offentlige funktioner herunder Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH), en daginstitution samt almene boliger. 

2019

  • Oktober 2019: Byrådet vedtager, at der skal etableres ungdomskulturhus med tilhørende ungeboliger i det gamle patienthotel. Med beslutningen får det fem år gamle Ungdomskulturhuset Aarhus (UKH) en permanent adresse.
  • Januar 2019: Aarhus Kommune overtager området. Arbejde med midlertidig udlejning af ejendomme igangsættes.

2018

  • September 2018: Den sidste patient forlader hospitalet, og dermed slutter 83 års hospitalsdrift i det centrale Aarhus.

2017

  • For at skabe det bedst mulige grundlag for udviklingsplanen valgte Aarhus Kommune at gennemføre et parallelopdrag, hvor tre tvær­faglige teams blev udvalgt til at aflevere hver deres konkurrencefor­slag med ideer til udviklingen af området. I foråret 2017 blev de tre forslag vist frem for borgere og politikere. Efter en omfattende eva­lueringsproces med bidrag fra både borgere og fagspecialister blev to tværfaglige teams, repræsenteret af Tegnestuen Vandkunsten og Sleth A/S, udpeget som vindere. De to firmaer blev efterfølgende rådgivere i det videre arbejde med at lave en samlet Udviklingsplan for Amtssygehuset.  

2015

  • I løbet af efteråret 2015 og foråret 2016 blev der gennemført en omfattende visionsproces med inddragelse af Teknisk Udvalg og med interviews med en lang række interessen­ter, uddannelsesaktører, investorer og udviklere samt afholdelse af en række møder for borgere, professionelle aktører og borgerpa­neler.

2014

  • I december 2014 indgik Aarhus Kommune en købsaftale med Region Midtjylland om overtagelse af ejendommen.