Aarhus Kommune udbyder ejendom ved det gamle Amtssygehus til primært boliger

Ejendommen udgøres af del af matr.nr. 12ab Århus Markjorder beliggende Tage-Hansens Gade 14B, 8000 Aarhus C med et grundareal på ca. 13.164 m2.

Ejendommen giver mulighed for nybyggeri indenfor byggefelt A04 og A05, der ligger op mod allégaden, samt omdannelse af den bevaringsværdige sengebygning (byggefelt A08).

Frist for afgivelse af købstilbud er den 10. november 2022, kl. 12.00.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Det vil være muligt at besigtige ejendommen i forbindelse med det offentlige udbud.

Besigtigelse af ejendommen kan ske ved henvendelse til cagb@aarhus.dk.

 

 

Læs mere om udbuddet og hent udbudsmateriale her

Læs Udviklingsplan for Amtssygehuset her