Gå til hovedindhold

Parkering i Amtssygehuskvarteret

De kommende beboere i Amtssygehuskvarteret kommer til at kunne parkere i området.

  • Læs op

Indhold

    Det nye bykvarter er planlagt, så beboerne er sikret parkering inden for området. Hovedparten af parkeringspladser bliver etableret i parkeringskældre under de nye bygninger. Der vil også være parkeringspladser på terræn, som placeres langs de fremtidige gaderum. Parkeringskældrene bliver etableret af private bygherrer i takt med, at området bliver bygget. Adgang til parkeringskældrene vil hovedsagelig ske fra gaderne inde på amtssygehusgrunden, mens der er enkelte adgange fra Tage-Hansens Gade og Regenburgsgade.

    De kommende beboere vil ikke kunne købe en beboerlicens til de omkringliggende beboerparkeringsordninger.

    Gratis parkeringspladser

    De gratis parkeringspladser i området bliver permanent nedlagt d. 2. april. Det vil sige, at d. 1. april er sidste dag, du kan parkere på Amtssygehuset. D. 2. april spærrer vi store dele af området af og etablerer byggeplads. Vi starter med at etablere ny forsyning af el, vand og varme i området, og det kræver, at de centrale veje i området bliver gravet op. Derfor bliver adgangsvejene til og fra parkeringspladserne spærret.