Aarhus Kommune har etableret cirka 400 midlertidige, gratis parkeringspladser uden tidsbegrænsning i området. Der er tale om de arealer, hvor der tidligere var betalingsparkering i tilknytning til sygehuset.​

Du kan parkere gratis i alle de afmærkede båse på hele amtssygehusgrunden, og du skal ikke have en særlig tilladelse hertil. Der er enkelte steder, hvor der er reserveret parkering til lejerne i området. Det fremgår af skiltene.

Det er ikke tilladt at parkere uden for de afmærkerede båse for eksempel på græsarealer, i cykelskure og på brandveje. Parkering uden for de afmærkede både kan medføre et kontrolgebyr.

Parkeringspladserne vil blive nedlagt, når de første nedrivnings- og anlægsaktiviteter går i gang i området. Det forventes at blive i begyndelsen af 2024.