Her ses eksempler på borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsplan for Amtssygehuset.

 • Informationsmøde i forbindelse med den offentlige lokalplanshøring (Lokalplan nr. 1209). Cirka 50 deltagere i Ungdomskulturhuset
 • Løbende kommunikation i pressemeddelelser og opslag på facebooksiden ”Vi udvikler Aarhus” med mulighed for at give sin mening tilkende 
 • Løbende guidede gåture i området 
 • Virtuelt borgermøde om forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med efterfølgende spørgsmål. Knap 2.000 personer ”kiggede forbi” til det virtuelle borgermøde. Cirka 85 fulgte med fra start til slut (20. maj 2021) 
 • Interessentinddragelse af investorer og developere (dialogmøde). Cirka 70 deltagere (november 2017) 
 • Borgermøde om 1. udkast til fysisk plan. Cirka 180 deltagere (24. oktober 2017)
 • Afholdelse af møder med borgerpaneler med fokus på seniorer, lejere, børnefamilier, fraflyttere, interessefællesskaber, hjemmearbejdsplads). Cirka 60 deltagere (sommeren 2017) 
 • Offentlig udstilling af konkurrenceforslag på Dokk1 og Amtssygehusets kantine 
 • Borgermøde om de tre konkurrenceforslag. Cirka 200 deltagere (20. marts 2017) 
 • ”Fortæl din historie". Stadsarkivet havde åben telefonlinje, hvor borgere kunne henvende sig med deres historie. Input er samlet på ww.amtssygehusuarkivet.dk (1. halvår 2016) 
 • Interessentinddragelse af investorer og developere (dialogmøde). Cirka 90 deltagere (juni 2016) 
 • Interessentinddragelse af blandt andet naboer, Den Gamle By, VIA (dialogmøder) 
 • "Jagten på de gyldne ideer”. Borgerinddragende arrangement afholdt på Amtssygehuset med cirka 70 deltagere (26. september 2015)