Udviklingsplanen er en overordnet plan, som skal udgøre grundlaget for den kommende lokalplanlægning i området. Udviklingsplanen udstikker de overordnede rammer for omdannelsen af det tidligere Amtssygehus til boligkvarter med mindre enheder af erhverv, daginstitution, offentlige formål og detailhandel. En del af de oprindelige bygninger er udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø i Kommuneplanen. De bevaringsværdige bygninger bevares.  Planen rummer mulighed for at realisere op til 101.500 etagemeter (heraf ca. 17.500 etagemeter i eksisterende bygninger). Bebyggelsen vil være i 2-6 etager. Planen rummer i alt mulighed for ca. 900 boliger.

Den 1. december 2021 vedtog Aarhus Byråd Udviklingsplan for Amtssygehuset.

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen er der foretaget en miljøvurdering af planen, herunder udarbejdet miljørapport og en sammenfattende redegørelse.

I forbindelse med salg af de bevaringsværdige bygninger, har Aarhus Kommune udarbejdet Kvalitetshåndbog for omdannelse af bevaringsværdige bygninger, der beskriver de kvaliteter, der skal lægges vægt på ved omdannelse og transformation til nye formål.

Læs Kvalitetshåndbog for omdannelse af bevaringsværdige bygninger her