Arbejdet med udviklingsplanen pågår. Tegnestuerne Sleth og Vandkunsten arbejder videre med den fysiske plan, og det er ambitionen at sende et forslag til udviklingsplan i offentlig høring i første halvdel af 2021. Udviklingsplanen skal bygge bro mellem de givne præmisser – de politiske visioner, de fysiske bindinger, bevaringshensynet, borgernes ideer og ønsker og de givne økonomiske, markeds- og samfundsmæssige vilkår. Den skal være på én gang både robust og samtidig fleksibel nok til at modstå tidens konjunkturer samt til løbende at optage ændringer i nye bylivsfunktioner, ændrede behov, nyt marked, teknologi mm.

Som en del af udviklingsplanen indgår en række delstrategier, der vil beskrive de emner, som er centrale for den karakter, vi ønsker, det nye byområde skal have. Delstrategierne rummer en række værdier og kvaliteter, der skal sikre den ønskede udvikling. Delstrategierne skal sikre en udbygning af området, som respekterer stedets identitet og historie, og som samtidig understøtter fællesskabet mellem borgerne i området og bydelen og sikrer høj hverdagsbykvalitet i det kvarter, der skal komme.