Området skal udvikles til et nyt og attraktivt bykvarter

Aarhus Kommune har udarbejdet Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset, der viser, hvordan byens gamle Amtssygehus ønskes udviklet med respekt for de byhistoriske rødder. Området skal udvikles til et nyt, velfungerende og attraktivt bykvarter, der bygger bro mellem områdets historie og den moderne bys behov for plads til det gode hverdagsliv, et mangfoldigt byliv og aktive fællesskaber.

Udviklingsplanen er en overordnet plan, som skal udgøre plangrundlaget for den kommende lokalplanlægning i området. Udviklingsplanen udstikker de overordnede rammer for omdannelsen af det tidligere Amtssygehus til boligkvarter med mindre enheder af erhverv, daginstitutioner, offentlige formål og detailhandel. En del af de oprindelige bygninger er udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø i Kommuneplanen. De bevaringsværdige bygninger bevares.  Planen rummer mulighed for at realisere op til 101.500 etagemeter (heraf ca. 17.500 etagemeter i eksisterende bygninger). Bebyggelsen vil være i 2-6 etager. Planen rummer i alt mulighed for ca. 900 boliger.

Alternativ fysisk plan med mere grønt og parkeringshus (model 2)

Byrådet har ønsket, at konsekvenserne ved et alternativt forslag til fysisk plan (model 2) med to mulige scenarier, undersøges. Det ene scenarie indeholder mere grønt i form af bevarelse af dele af den eksisterende randbeplantning samt en større bydelspark. Det andet scenarie beskriver mulighed for etablering af et parkeringshus i områdets nordøstlige ende.

Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset med tilhørende miljøvurdering og alternativt forslag til fysisk plan er fremlagt i offentlig høring fra den 7. maj 2021 til den 2. juli 2021.

Se Forslag til Udviklingsplan for Amtssygehuset her

Se præsentation fra borgermødet den 20.05.2021 om Forslag til udviklingsplan for amtssygehuset her

Se Facebook Live transmissionen af borgermødet her

Læs spørgsmål og svar fra borgermødet den 20. maj 2021 her