Gå til hovedindhold

Om Amtssygehuskvarteret

I udviklingen fra amtssygehus til bykvarter skal historien leve videre i kvarterets nye identitet. Sådan lyder en del af visionen.

 • Læs op

Indhold

  Vision for Amtssygehuskvarteret

  I 83 år fungerede Amtssygehuset som hospital i Aarhus Midtby. Helt naturligt har mange aarhusianere et forhold til sygehuset. Flere har arbejdet på sygehuset, andre er født der og mange har været forbi hospitalet i løbet af livets gang.

  Amtssygehusets historie skal leve videre i et nyt kvarter i Aarhus Midtby. Det gamle hospitalsanlæg og miljø er nøje læst og karakteriseret, så bykvarteret kan bygge videre på kvaliteterne og udvikle området med respekt for den historiske stemning og fortællinger. Udviklingen bliver styret med en lang række krav, som sikrer, at området får en høj kvalitet. Den gamle allé gennem anlægget bliver genskabt, så det igen bliver en vigtig akse og hovedgade. De oprindelige hospitalsbygninger med klassiske røde tegl og gule bånd bliver bevaret og nænsomt omdannet til boliger, erhverv og kulturtilbud. Kvarterets nye bygninger fortolker sygehusets genkendelige arkitektur, så der er en tydelig rød tråd gennem kvarteret.

  Ca. 2.500 aarhusianere vil bo i lejligheder, studieboliger og byhuse henvendt til familier. Der bliver plads til alle i Amtssygehuskvarteret, men der er særligt tænkt på børnefamilier. Daginstitutioner og skoler er tæt på, og der arbejdes med bilfrie zoner, hvor der er plads til leg og ophold.

  Alt er inden for rækkevidde. Du kan blandt andet handle i det lokale supermarked, se teater i Kulturkapellet, få kaffe i den lille cafe eller være kreativ i Ungdomskulturhuset. Flere nye pladser i kvarteret inviterer til, at naboerne mødes. Der kommer en ny plads omkring Direktørboligen, ved den gamle kiosk, og Kapelgården bliver restaureret. Fælles for pladserne er, at de ligger ved det gamle hospitalsanlæg, hvor stemningen og historien er tydelig. Bykvarterets centrum bliver parken, der også var en del af det oprindelige anlæg syd for sengebygningen.

  Udviklingsplan for Amtssygehuset

  Udviklingsplanen er den overordnede plan, som danner grundlaget for lokalplanlægning i området. Udviklingsplanen udstikker de overordnede rammer for omdannelsen af det tidligere Amtssygehus til boligkvarter med erhverv, daginstitution, offentlige formål og detailhandel.

  En del af de oprindelige bygninger er udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø i Kommuneplanen og bliver bevaret i det nye bykvarter. Planen giver mulighed for at realisere op til 101.500 etagemeter (heraf ca. 17.500 etagemeter i eksisterende bygninger). Bebyggelsen vil være i 2-6 etager. Planen rummer i alt mulighed for ca. 900 boliger.

  Læs udviklingsplanen for Amtssygehuset her.

  Illustration af Amtssygehuskvarteret

  (Klik på billedet for at se det i stor størrelse)

  Sidst opdateret: 28. februar 2024